Kệ (VNA) Very Narrow Ailse

Kệ Vna ( Very Narrow Ailse) , kết cấu giống kệ selective, nhưng kệ thu hẹp lối đi cho xe nâng hàng, giúp tăng diện tích chứa hàng hóa lên 70%, việc xuất nhập hàng rất thuận lợi, xuất nhập bất kỳ vị trí nào khi có nhau cầu, Tân Phương Phát giới thiệu 2 loại kệ VNA  như sau :

Kệ Vna (Rail cảm biến từ)

Tải Trọng/ 1 tầng : 500 Kg - 3000/1pallets

Kệ Vna (Rail V )

Tải Trọng/ 1 tầng : 500 Kg - 3000/1pallets
Loading

back top