Kệ drive in / drive thru

Kệ Drive in thiết kế và sử dụng cho cho những kho hàng sử dụng đồng nhất pallet 1 kích thướt . Xuất nhập hàng hóa theo nguyên tắc LIFO hàng nhập sau - xuất trước .

Xe nâng xuất nhập hàng di chuyển trực tiếp vào bên trong kệ để xếp dỡ hàng hóa. Tầng kệ có rail dẫn hướng có gân chống ma sát , pallet đặt trên rail  xe nâng đưa vào bên trong nhẹ nhàng .

Kệ drive in nhà kho

Khung kệ là khung đỡ mái và vách

Kệ drive in

Tải Trọng/1 pallets : 500 Kg - 1500 kg
Loading

back top