tpprack 01

Khách hàng

MITSUBA ELECTRIC VIETNAM CO., LTD

Công Ty TNHH Mitsuba Electric Vietnam

OBAYASHI

Công ty OBAYASHI Việt Nam

VINATA

Chi Nhánh C/Ty TNHH Quốc Tế Liên Doanh Vinaconex-Taisei

NYG (VIET NAM) CO., LTD

Công Ty TNHH NYG (Việt Nam)

SHISEIDO VIETNAM INC

Công Ty TNHH Shiseido Việt Nam

VINA COSMO

Công Ty TNHH Vina Cosmo

SGV

Công Ty TNHH Showa Gloves VN

NIPPON PAINT VIETNAM

Công Ty TNHH Nippon Paint (Việt Nam)

NEVN

Công Ty Liên Doanh TNHH Nippon Express

DKSH VIETNAM

Công Ty TNHH DKSH Việt Nam

WOOJIN GLOBAL LOGISTICS

Công Ty TNHH Woojin Global Logistics Việt Nam

ITL BINH DUONG CO., LTD

Công Ty TNHH ITL Bình Dương

GLC

Công Ty TNHH MTV Tiếp Vận Gemadept

RHENUS VN

Công Ty TNHH Giao Nhận Rhenus Việt Nam

FM SUPPLY CHAIN VIETNAM

Công Ty TNHH FM Supply Chain Việt Nam

DAMCO VIETNAM

Công Ty TNHH Damco Việt Nam

SCHENKER VIETNAM

Công ty TNHH Schenker Việt Nam

Công Ty TNHH Geodis Việt Nam

Loại sản phẩm: Hệ thống kệ Selective

Công Ty TNHH Geodis Việt Nam

Loading

back top